De nieuwe Prios 440 aardappelplantmachine van GRIMME is leverbaar met een zogenoemde hybride rugvorminrichting. Die bestaat uit een combinatie van aanaardploegen, aanaardplaten en kooirollen die naar keuze gecombineerd kunnen worden.

De aanaardploegen zijn altijd actief en geleiden de losse grond in de vorm van een basisrug. De uiteindelijke vorm en afwerking van de rug wordt naar keuze vlak en dicht (met de aanaardplaten) of bol en rul met de kooirollen. Beide technieken kunnen ook gecombineerd worden voor een rug met vlakke flanken en een rulle top. GRIMME claimt in alle gevallen een minder ‘stijve’ rug die toch stabiel is en goed in stand blijft.

Combinatie van voordelen
De hybride rugvormer combineert zo de voordelen van een dichte freeskap (een vaste en stevige rug) met de betere vochtindringing bij een rug van kooirollen. “Omdat de losse grond niet wordt gedwongen, zoals bij een dichte freeskap, maar wordt geleid door de aanaardploegen is het midden van de rug losser en groeien de kiemen er makkelijker doorheen”, aldus Corné Weevers. “De grond stroomt ook makkelijker door de machine en daardoor trekt hij licht.” Wanneer wordt gekozen voor een wat bollere rugvorm neemt ook de kans op groene knollen af. De Prios kan gecombineerd worden met een frees of kopeg; door de zwanenhalsconstructie met eigen hefinrichting loopt de plantmachine altijd geheel onafhankelijk. De Prios is de eerste plantmachine in Europa die binnen een transportbreedte van drie meter blijft.