Komend najaar worden de tarwepercelen op het praktijkbedrijf van WUR Plant Research in Lelystad ingezaaid met een nieuwe Kuhn BTFR 4500 pneumatische zaaicombinatie. De combinatie bestaat uit een zaaibak van 1500 liter met bandenpakkerwals, een rotorkopeg en een zaaibalk met Seedflex schijvenzaai-elementen. De Kuhn won een minicompetitie met andere aanbieders.

“Binnen WUR zijn we verplicht om grotere aankopen via een aanbesteding te gunnen”, vertelt Jacob de Jong. Hij is bedrijfsleider van het akkerbouwbedrijf dat de percelen in Lelystad exploiteert wanneer deze tijdelijk niet in gebruik zijn bij het proefbedrijf. In zijn functie is De Jong verantwoordelijk voor de werkverdeling, het bouwplan, de afzet en de mechanisatie.

Drie aanbiedingen vergelijken

WUR Plant Research laat voor landbouwmachines altijd drie mechanisatiebedrijven een aanbieding doen. “Wij wilden een starre combinatie van 4,5 meter breed; dat past het beste bij onze (proef)percelen en biedt de juiste capaciteit in het najaar. Niet elk merk heeft die werkbreedte in z’n programma”, weet de Jong. Omdat het transport bij WUR Plant Research vrijwel uitsluitend via eigen kavelpaden gaat, is een opklapbare zaaibalk en rotorkopeg niet nodig.

Eisen en wensen

Het programma van eisen voor de nieuwe zaaicombinatie werd gezamenlijk opgesteld door De Jong, de chauffeurs én de monteur. “Aan dat eisenpakket moet elke aanbieder minimaal voldoen”, vertelt de Jong. “Anders val je af. Daarnaast hanteren we een pakket van wensen. Aan elke wens hangen we een waarde en die wordt van de brutoprijs afgetrokken zodra een machine over de betreffende wens beschikt. Dat is eerlijk en transparant naar de aanbieders.” De Kuhn-combinatie van Weevers Mechanisatie scoorde uiteindelijk het beste.

Luisteren naar collega’s

Tijdens het aanbestedingstraject hebben de Jong en zijn collega’s zich ondermeer georiënteerd bij een collega-akkerbouwer met een vergelijkbare combinatie. “Die was positief”, zegt de Jong. “En we weten natuurlijk dat Weevers Mechanisatie erachter staat. We hebben hier percelen van licht naar zwaar maar ik heb er alle vertrouwen in dat de machine komende herfst onder alle omstandigheden goed gaat presteren.”