Als merken met vergaand specialisme in akkerbouwmachines bieden onze merken Kuhn en Rauch technisch hoogstaande, innovatieve en praktische oplossingen. De machines van Kuhn en Rauch zijn doordacht opgebouwd met als doel effectieve inzet en een grote werkprecisie. Daarnaast bieden diverse ingebouwde technieken in de machines optimale oplossingen om deze in te zetten in de hedendaagse precisielandbouw.

De masterclass over zaai- en strooiertechniek (11 december 14.00 – 17.00 uur) is 100% gericht op kennisoverdracht op het gebied teeltoptimalisatie door een nauwkeurige verdeling van zaden en meststoffen. Productspecialisten van Kuhn en Rauch informeren over tal van praktische knelpunten en de technische oplossingen die hiervoor ontwikkeld zijn en worden. De masterclass heeft een interactieve opzet en daagt u uit om vooral ook de zaken waar u in de eigen bedrijfsvoering tegenaan loopt, ter discussie te brengen.

Zodra het inhoudelijke programma rond is, zal de masterclass op onze website en via onze e-nieuwsbrief en social media gecommuniceerd worden.