Marijn van Dongen is prima te spreken over de nieuwe Rauch Axis H EMC strooier die hij dit voorjaar in gebruik nam. “Het kost wel even wat tijd om je alle mogelijkheden eigen te maken. Maar dan is het ook een genot om met deze machine te werken. Alles gaat hydraulisch, ook de aandrijving. De trekker hoeft amper toeren te maken dus het is lekker rustig aan je hoofd. En het is mooi om te zien dat de strooier op de kopakkers automatisch in- en uitschakelt. Vroeger was dat altijd een beetje gokken. Nu regelt de GPS dat de machine op het juiste punt begint en stopt. Kunstmest is duur én ik wilde nauwkeuriger kunnen strooien. Dat gaat prima met deze machine.”

Geen extra scherm nodig

Van Dongen’s Rauch Axis H EMC kunstmeststrooier is via de ISOBUS aangesloten op het GPS-systeem van de trekker. Daardoor is geen extra scherm nodig voor de bediening. En ook bij het afstellen van de strooier schiet de moderne techniek te hulp. “Via een app op mijn mobiele telefoon kan ik de kunstmestsoort en de dosering instellen en naar de strooier sturen. De basis-instelling staat dan meteen goed. En tijdens het werk controleert de machine permanent de afgifte en regelt bij als er bijvoorbeeld secties worden afgesloten.”

Nauwkeurig langs perceelsranden

Een van de percelen van Van Dongen is kwartrond en daar belandde met zijn oude strooier nog wel eens kunstmest buiten de randen. “Maar de Rauch heeft daar geen enkele moeite mee”, lacht Van Dongen: “Als je zorgt dat de perceelsgrenzen nauwkeurig in je GPS-systeem zitten, zal de machine niet buiten die grenzen strooien. De Rauch schakelt automatisch strooisecties in en uit bij rondingen of geren. En ook kant- en randstrooien gaat prima. Deze machine kan heel scherp langs perceelsgrenzen strooien. Hij legt elke korrel op de juiste plek.”